Stavební obnova

V roce 2012 byly dokončeny poměrně náročné a finančně nákladné práce na obnově a údržbě hradu. Jednalo se o rekonstrukci a konzervaci vrchní partie celého obvodového pásu hradeb včetně zdí panských paláců - hlavně severní a východní partie a s.v. nároží, které bylo silně narušeno. Součástí těchto prací byl i archeologický průzkum a navazující terénní úpravy a odvodnění severní části paláců včetně zazdění letité kaverny ve středové palácové zdi. V roce 2014 se zpřístupnila tato dosud uzavřená část hradu. Též byl na jaře 2013 znovu postaven vyhlídkový ochoz na věži Baba, který byl po 10 letech existence značně poškozen hnilobou, a zázemí hradu bylo posíleno vybudováním nové vodárny. Po 15 letech mohou návštěvníci konečně vidět hrad bez lešení. V roce 2018 byla vyměněna vstupní brána do hradu za masivní dubovou, která byla vyrobena dle středověké předlohy.
Tím samozřejmě práce na obnově a údržbě hradu nekončí. Plánuje se především kompletní rekonstrukce schodiště na věž Babu, dále pak zpevňování narušeného skalního podloží hradu nebo nekončící výřezy náletové zeleně. Rovněž se připravuje vybudování nových toalet pro návštěvníky a nové pokladny, zpevnění příjezdové cesty a celého povrchu prvního nádvoří.